Mann Mohi Gayu lyrics – S.G.R

Spread the love

he tane jata joi panghat ni vate,
Maru man mohi gayu …

play this song

he tane jata joi panghat ni vate,
Maru man mohi gayu …

he tara rupala gora gora ghale,
Maru man mohi gayu…

Kede kandoro ne kot ma doro,
kede kandoro ne kot ma doro
Tara leheriyani lal lal bhate,
Maru man mohi gayu…

he tane jata joi panghat ni vate,
Maru man mohi gayu …

Also read kesariyo rang tane lyrics

he tara rupala gora gora ghale,
Maru man mohi gayu…

maru man mohi gayu..
maru man mohi gayu..

maru man mohi gayu..
maru man mohi gayu..

S.G.R rap
kyarano karu chu sad tane
tu avene che kem na kidhu mane
sadi paherine avi tu tari kamar
are kamar tari dikhaye re hay re
ene joi badhane kave bai re
jyare tu kare che vato bija sathe
dil maru dhadake besi jayre
tane ghare koi jova avya
mane ghare koi joi gayo
game etalo gusso karo
tane joye ne maan mohi gayu
S.G.R rap over

Rase ramti ne aankh ne gamti,
rase ramti ne aankh ne gamti…

Mann Mohi Gayu lyrics - S.G.R
also read Vhalam aavone song lyrics

Oli Poonam ni radhiyadi rate
Maru man mohi gayu…

he tane jata joi panghat ni vate,
Maru man mohi gayu …

he tara rupala gora gora ghale,
Maru man mohi gayu…

maru man mohi gayu..
maru man mohi gayu..

maru man mohi gayu..
maru man mohi gayu..

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply